ادمین شو

1,500,000 تومان

کلمه‌ی ادمین یعنی چه؟! ادمین در انگلیسی به صورت admin نوشته می‌شود و به معنای مدیر است. در فضای مجازی…

1,500,000 تومان