ادمین شو

1,500,000 تومان

کلمه‌ی ادمین یعنی چه؟! ادمین در انگلیسی به صورت admin نوشته می‌شود و به معنای مدیر است. در فضای مجازی…

1,500,000 تومان

شروع قدرتمند اینستاگرام (پلن طلایی)

4,000,000 تومان

پلن طلایی

*با پشتیبانی و یکماه کوچینگ استاد منوچهرزاده”

4,000,000 تومان

شروع قدرتمند اینستاگرام (پلن نقره ای)

1,900,000 تومان

پلن نقره ای

*با پشتیبانی*

1,900,000 تومان

شروع قدرتمند اینستاگرام(پلن برنزی)

1,300,000 تومان

پلن برنز

 *بدون پشتیبانی*

1,300,000 تومان